Oferta

 

 Pomoc z zakresu uzależnień dla osób:

 » uzależnionych od alkoholu oraz od innych substancji zmieniających nastrój,
    używających ich w sposób ryzykowny/szkodliwy;

 » doświadczających konsekwencji uzależnienia kogoś bliskiego, pozostających
    w bliskiej relacji z osobą uzależnioną;

 » parom/rodzinom z problemem uzależnień przeżywającym kryzys
    w związku/rodzinie, doświadczającym trudności w komunikacji, realizacji potrzeb;

 

Pomoc, wsparcie psychologiczne dla osób:

 » będących w kryzysie ( żałoba, utrata pracy, rozstanie, zdrada lub inne nagłe
    zdarzenie życiowe);

 » znajdujących się w sytuacji życiowej, której towarzyszy uczucie bezradności,
    poddania się, trudności radzenia sobie z problemami;

 » z trudnościami wychowawczymi i rodzinnymi;

 

  Spotkania odbywają się w formie:

»  porad diagnostyczno konsultacyjnych (1-3 spotkania)

    Celem tych spotkań jest postawienie wstępnej diagnozy, ustalenie rodzaju działań
    i zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy.
   

 

» terapii indywidualnej

    Indywidualne, systematyczne spotkania oparte na rozmowie mającej na celu świadome zaakceptowanie tego, co przeszkadza
    bądź wprowadzenie zmiany w zakresie doświadczanej trudności.
    

 

»  terapii par/rodzin

    Indywidualne spotkania z parą/rodziną mające na celu poprawę relacji oraz komunikacji w związku/rodzinie.