O mnie

Z wykształcenia jestem pedagogiem resocjalizacji i wspomagania rodziny oraz
certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień nr. 1148

 

Praktykę zawodową wykonuję od 10 lat. Wiedzę i doświadczenie terapeutyczne
zdobywałam m.in. w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w
Ostrowi Maz., Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej POLANA
w Warszawie, Prywatnym Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego
PsychoCentrum w Warszawie, Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień
„MONAR” w Warszawie.

 

Obecnie zajmuję się diagnozą, terapią osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.
Udzielam wsparcia i pomocy psychologicznej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej, przeżywają kryzys osobisty, problemy wychowawcze i rodzinne.

 

Podnosząc swoje kwalifikacje i poszerzając wiedzę, ukończyłam Studium Pomocy
Psychologicznej w zakresie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej w IPZ w
Warszawie, Studium Terapii Uzależnień - Nowoczesne Metody Diagnozowania i Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia. Brałam również udział w szkoleniach m.in. z zakresu
patologicznych relacji w rodzinie, ich diagnozy i możliwości działań terapeutycznych oraz
krótkoterminowej terapii par z problemem alkoholowym.


Zapraszam Cię do spotkania i rozpoczęcia zmian w swoim życiu.